C.V. tips

Het Curriculum Vitae

Bij een sollicitatiebrief hoort een curriculum vitae (CV) waarin je alle relevante gegevens over jezelf geeft.

Persoonlijke gegevens
– Naam
– Voornamen (voluit)
– Adres
– Postcode en woonplaats
– Telefoonnummer
– Geboortedatum en -plaats
– Burgerlijke staat. Dit gegeven kun je eventueel ook weg laten

Opleidingsgegevens
Vermeld puntsgewijs de opleidingen die je na het basisonderwijs hebt gevolgd, met de daarbij horende jaartallen. Bij een beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding vermeld je ook het instituut en eventueel de faculteit of afdeling, de afstudeerrichting en de diploma’s die je hebt gehaald met de betreffende data.
Heb je nog aanvullende opleidingen en/of cursussen gevolgd, vermeld deze dan ook. Bijvoorbeeld een aanvullende cursus Big Data of back end development.
Als je net afgestudeerd bent, is het verstandig ook de titel van de afstudeerscriptie te vermelden, eventueel met een korte indicatie van de inhoud. Het staat attent als je daarbij vermeldt dat je de scriptie op aanvraag graag ter beschikking stelt.

Ervaring
Vermeld hier de namen van bedrijven en instellingen waar je gewerkt hebt of stage hebt gelopen. Vermeld eventuele nevenfuncties alleen als die in relatie staan met de eisen die in de vacature worden genoemd. Een voorzitterschap in een studentenvereniging kan bijvoorbeeld een aanbeveling zijn als er om leidinggevende kwaliteiten gevraagd wordt.

Diversen
Kennismatrix: Voor het overzicht is het van belang om een kennismatrix te maken. Heb je al met specifieke programmeertalen en/of frameworks gewerkt? Kies voor een schaal die puntsgewijs gaat. Bijvoorbeeld van startersniveau naar een zeer ervaren niveau (1 2 3 4 5)
Referenties: Je kunt hier namen noemen van personen die nadere informatie over je kunnen geven. Het is echter gebruikelijk om die referenties pas na het eventuele sollicitatiegesprek te verstrekken.

Naar vacatureoverzicht