Disclaimer

Disclaimer


  • Onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s en websites van First People en de daaraan gelieerde handelsnamen. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.
  • Het gebruik(en) van de website omvat alle acties die op de website en de webpagina’s kunnen plaatsvinden. Waaronder – maar niet beperkt tot – inladen, bekijken van webpagina’s, lezen van content, beluisteren, invullen (van formulieren), opvragen, verzenden, kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden en van diensten gebruik maken;
  • De informatie op onze website en inhoud van de website wordt met regelmaat – en de grootst mogelijke zorg – geactualiseerd en aangevuld. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of niet juist is. First People en de gelieerde handelsnamen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onjuistheden op de website en/of een van de webpagina’s. Ook kan aan de inhoud van de website en of de webpagina’s geen enkel recht worden ontleent.
  • U als gebruiker en/of bezoeker van de website blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en gegevens die u deelt en of invult op en/of via de website.
  • U zal First People en de gelieerde handelsnamen, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners en licentiehouders beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.. Onder deze vrijwaring vallen ook alle directe en indirecte kosten die aan First People ten laste gelegd (zouden kunnen) worden door uw gebruik van de website.
  • De website wordt geëxploiteerd door First People in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Copyright


Alle inhoud van de website en/of de webpagina’s, zoals afbeeldingen, logo’s, teksten en beeldmateriaal is eigendom van First People of haar licentiegevers. Deze zijn beschermd onder de Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First People, mag de inhoud van deze website, op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Dit geldt zowel voor de website als geheel als elk afzonderlijk gedeelte van de website.