Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief?

De sollicitatiebrief

1. Oriëntatie
De eerste stap in de voorbereiding houdt in dat je je een goed beeld probeert te vormen van de organisatie waar de brief naartoe gaat. Je kunt daarvoor de vacaturesite raadplegen of informatie opvragen bij First People via info@firstpeople.nl
Denk bijvoorbeeld aan informatie over de aard van de organisatie, de werksfeer, organisatiecultuur, technieken en eventueel de liquiditeit. Gaat het om een Javascript vacature, een back end vacature of een front end vacature? Werkt het bedrijf wel of niet met Big Data?

Ga ook nauwkeurig na aan wie de brief geschreven dient te worden (CEO, CTO, HR-manager, Recruiter).
Bij de voorbereiding dien je jezelf te rade te gaan of je wel een geschikte kandidaat bent voor dit bedrijf dat een front end vacature open heeft staan. Misschien werk je toch aan de back end? Is een sollicitatie eigenlijk wel zinvol? Wat heb je te bieden? Wil je de functie echt?

Het is handig om uit de vacaturetekst een rij eisen te distilleren, en naast elke eis op papier te zetten in hoeverre je daaraan voldoet.
Het primaire doel van een sollicitatiebrief is: uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het krijgen van de baan, maar dat doel is niet in één keer te bereiken. Zorg daarom dat de brief voldoende redenen geeft voor zo’n uitnodiging. Probeer een beeld van jezelf op te roepen dat aansluit bij de kandidaat zoals die in de vacature geschetst wordt.

Kijk ook of je nog meer te bieden hebt dan in de vacaturetekst geschetst wordt. Misschien heb je stage gelopen bij een andere organisatie uit dezelfde branche in bijvoorbeeld development, of heb je bepaalde vakken in je studie gevolgd die voor deze organisatie extra interessant kunnen zijn.

2. Onderdelen
Een sollicitatiebrief bestaat altijd uit twee onderdelen: de brief zelf en het curriculum vitae. In de brief laat je je interesse blijken voor de functie en verzoek je om de sollicitatie te kunnen toelichten in een nader gesprek. In die brief vermeld je ook de aanleiding voor de sollicitatie, de reden waarom je geïnteresseerd bent in de functie en de reden waarom je denkt voor de functie geschikt te zijn. Misschien heb je al veel ervaring met front end development of juist aan de back end, hier kun je dan voorbeelden van noemen.
De eigenlijke brief heeft vooral een persuasief doel: de ‘andere kant’ ervan te overtuigen dat je een interessante kandidaat bent.
In het curriculum vitae (CV) vermeld je puntsgewijs alle gegevens die voor de organisatie van belang zijn zodat de organisatie een eerste oordeel over je geschiktheid kan vormen. Het CV heeft een informatief doel.

In de IT-branche spreken we eigenlijk van drie onderdelen in het sollicitatiepakket. Solliciteer je op een programmeursfunctie, dan is het verstandig om ook een stuk code toe te voegen waar je trots op bent. Je blinkt helemaal uit als je een stuk code hebt dat aansluit of geschreven is in het framework waar de organisatie mee werkt.

3. Opbouw sollicitatiebrief
– De eigenlijke sollicitatie met aanleiding
– Waarom ben ik in deze functie geïnteresseerd?
– Waarom ben ik voor deze functie geschikt?
– Het verzoek om een nader gesprek

In de eerste zinnen van de brief geef je te kennen dat je solliciteert. Het is gebruikelijk om daarbij te verwijzen naar de vacature.
In het middenstuk geef je eerst aan wat je ertoe gebracht heeft om juist naar deze baan te solliciteren. Houd er rekening mee dat de geadresseerde er niet primair op uit is om jou met de baan gelukkig te maken, maar dat het belang van de organisatie voorop gesteld wordt.
Een geadresseerde kan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn als je bijvoorbeeld aangeeft dat je graag je kennis en vaardigheden wilt toepassen en in teamverband wilt werken. Deze motieven zijn in het belang van de organisatie.

In het tweede deel van het middenstuk geef je informatie over jezelf waaruit de geadresseerde kan afleiden dat je geschikt bent voor de functie. Weeg daarbij goed af in hoeverre je jezelf gaat aanprijzen. Als je de feiten erg droog brengt dan zou men kunnen denken dat je weinig zelfbewust bent; prijs je jezelf te sterk aan, dan kan dat pedant overkomen.
Soms kun je een goede beurt maken door ook je visie op de invulling van de functie te geven. In het algemeen wordt dat door een afzender op prijs gesteld. Maar er zijn wel twee risico’s. Als je al te enthousiast bent, kan de indruk ontstaan dat je de afzender naar de mond wilt praten, en dat je dus onoprecht bent. En als je een visie ontwikkelt die nogal afwijkt van wat de afzender zelf vindt, kan dat als arrogantie worden opgevat. Zowel de indruk van onoprechtheid als die van arrogantie verkleinen de kansen.

Aan het eind spreek je de hoop op, of de bereidheid tot een nader gesprek uit.

Naar vacatureoverzicht